มะม่วง คือ พืชเศรษฐกิจของสวนเรา

มะม่วงของสวนเราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำเงินในระยะยาว เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มะม่วงมีลักษณะเด่นทางการค้าในปัจจุบันจึงมีความต้องการในตลาดสูง

http://www.cat-aou.blogspot.com

http://www.cat-aou1.blogspot.com

http://www.rtpcb25230.blogspot.com

ที่ตั้ง สวนลุงสงวน จ.ปราจีนบุรี

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1JBytdhXKIF7VxT331Ab47cobfFk&shorturl=1

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

กิ่งพันธุ์มะม่วงของสวนเรา

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31